Εγγραφή Μέλους

Καλώς ορίσατε στην φόρμα καταχώρησης μελών.

Η φόρμα κρατάει στοιχεία όπως η διεύθυνση IP για λόγους ασφάλειας.

Παρακαλούμε φίλοι μας συμπληρώστε τα στοιχεία που σας ζητούνται με σκοπό την απογραφή μας. Αφορά μόνο τα μέλη της Διέξοδος Ελλάς και τους ακόλουθους μας. Τα στοιχεία που δίνετε προστατεύονται και δεν διαδίδονται.

Με την εγγραφή σας συμφωνείτε στα παρακάτω:
Ανήκω στα μέλη της Διέξοδος Ελλάς.
Επιτρέπω την όποια επικοινωνία απο την Διάξοδος Ελλάς.
Έχω λάβει γνώση των στοιχείων που μου ζητήθηκαν.

Επίσης μέλος της Διεξόδος Ελλάς σημαίνει ότι ψηφίζω Διέξοδος Ελλάς και στηρίζω τις απόψεις και τις θέσεις της.